GKR-Resurs

GKR-Resurs

Telefonnummer

070 - 5875151

Adress

Slätmon Väsby Västergård, 590 46 RIMFORSA

Hemsida/E-post


Branscher:

Byggnadsteknik/samhällsplanering

Nyckelord:

Bedömningar, Industi och Miljödesign, Livscykelanalyser, Miljöanpassad, Miljökonsekvensbeskrivningar, Miljömanagement, Miljörevisioner, Period, produktutveckling, Riskanalyser, Tillståndsansökningar,