SMHI

SMHI

Telefonnummer

011 - 4958000 (v

Adress

Folkborgsvägen 17, 601 76 NORRKÖPING

Hemsida/E-postE-post:
kundtjanst@smhi.se

SMHI erbjuder kundanpassade produkter och tjänster för väder och vattenberoende verksamheter. 

SMHI är samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Unika data från luft, sjöar, vattendrag och hav finns samlade i databaser och bearbetningarna av dessa är väsentliga för förståelsen av naturen och miljön. 

SMHI erbjuder omfattande konsultverksamhet och bedriver forskning om väder, vatten, klimat och miljöfrågor.

Övriga Kontor:
SMHI Göteborg
Sven Källfelts gata 15
426 71 Västra Frölunda

SMHI Stockholm
Box 40
190 45 Stockholm-Arlanda

SMHI Sundsvall
Universitetsallén 32
851 71 Sundsvall

SMHI Malmö
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

Branscher:

Myndigheter Ingenjörer - Vatten, Luft, Miljövård Miljövård, miljökonsulter

Nyckelord:

Båtväder, Hav, Hydrologi, Klimat, Klimatforskning, Luftmiljö, Meteorologi, Miljökonsult, Observationer, Oceanografi, Sjöväder, Vatten, Vattenstånd, Väder, Väderprognos, Vädertjänst,