Sport och Fritid

Kategorin sport och fritid samlar företag och organisationer inom just dessa områden. Det kan handla om sportbutiker som säljer utrustning eller om idrottsklubbar som planerar verksamheten för deltagarna.

Sport är något som engagarar många. Vissa föredrar att vara åskådare medan andra vill utöva idrott själva som en del av ett hälsosamt leverne. Sport innefattar ofta ett tävlingsmoment där man som individ eller lag strävar efter att förbättra sina resultat.

Fritidsaktiviteter skiljer sig från sport på så sätt att tävlingsmomentet ofta plockas bort. Man kan också dela upp fritidsaktiviteter i friluftsliv och hobby, där den förstnämnda ligger närmare sport på så sätt att det är hälsofrämjande att vandra i skog och mark.