Bil, Båt och Motor

Bilar erbjuder en stor frihet när det kommer till transporter. Men att äga en bil innebär också kostnader för underhåll. Klarar man inte av detta på egen hand så erbjuder verkstäder tjänster som innebär kontroll eller reparation av eventuella skador. Det finns ett stort antal företag som erbjuder tjänster och produkter till bilägare. Det kan t.ex. handla om biltvättar och försäljare av billarm.

Fritidsbåtar erbjuder en likanande frihetskänska, men till sjöss. Även här finns det flera tillverkare, och det är ganska vanligt med mindre båttillverkare. På lokal nivå finns det sedan andra företag som erbjuder sig att serva och laga båtar.