Konferens och Utbildning

Konferenser anordnas av företag, myndigheter och organsiationer för att låta sina medarbetare diskutera eller redovisa verksamhetens mål, problem eller visioner m.m. Konferensen arrangeras vanligtvis utanför företagets egna lokaler och ofta på annan ort. Hotell, slott och herrgårdar är vanliga platser på vika man arrangerar en konferens. Dessa inrättningar har ofta särskilda konferenslokaler som kan nyttjas mot betalning. Fördelen med att arrangera en konferens på ett hotell är att det finns möjlighet till övernattning för konferensdeltagaran. Även många herrgårdar som nischat in sig på konferensverksamhet erbjuder logi, restaurang och bar.

Utbildning bedrivs av olika slags skolor, t.ex. gymnasieskolor, folkhögskolor och universitet. Även privata företag som inte kan klassas som rena friskolor bedriver också utbildning. T.ex. anpassade säljutbildningar eller säkerhetsutbildningar. Företag som säljer maskiner kan också erbjuda utbildningar i drift av maskinen i samband med att en kund väljer att köpa in den till sin verksamhet.