Ekonomi och Juridik

Kategorin ekonomi och juridik samlar alla företag som sysslar med juridisk och ekonomisk rådgivning. Dessa företag erbjuder sig ofta att ta över arbetsuppgifter från kunder, t.ex. genom att en bokföringsbyrå ersätter eller avlastar ekonomipersonal på ett företag. Enkelt förklarat innebär bokföring att föra anteckningar över affärstransaktioner och på så sätt redovisa sina ekonomiska händelser.

Juridik innefattar allt som har med lagar och regler att göra. En advokatbyrå är ett företag som en eller flera advokater gemensamt bedriver. Rörelsen för enbart ha delägare som är ledamöter av Sveriges Advokatsamfund. Advokatbyrå kan även avse det kontor där rörelsen bedrivs.