Näringsliv och Shopping/h2>

Inom kategorin näringsliv och shopping samlar vi främst företag inom detaljhandel men även mindre tjänsteföretag.

Näringsliv är ett samlingsbegrepp för olika värdeskapande verksamheter som finns inom ett geografiskt område. Det kan t.ex. vara ett företag, förening, offentlig- eller privatregistrerad myndighet.

Shopping är ett engelskt låneord som betyder att handla. När man shoppar är det ofta ej livsnödvändiga varor som inhandlas, utan snarare lyxkomsumtion. Få använder ordet shoppa när de avser att gå till en livsmedelsbutik för att handla mat och andra hushållsartiklar.