IT, Media och Tele

Kategorin IT, media och tele innefattar företag inom både mjukvara och hårdvara, digital och traditionell media, samt teleoperatörer och tillverkare av telefonsystem.

IT, eller informationsteknik som förkortningen står för, är ett samlande begrepp för de möjligheter som möjliggörs genom datateknik och telekommunikation. Numera är IT-utbildning på högskolenivå mycket vanliga och det är främst systemvetare, civil- eller högskoleingenjör som utbildas inom avancerad IT. Även många andra utbildningar har inslag av IT, men på en mycket mindre avancerad nivå. IT som begrepp etablerades i branschen mellan 1992 och 1994 som en reaktion på nya möjligheter att hantera kommunikation, bilder och ljud med hjälp av datorer.

Media är ett begrepp som används för flera företeelser. I denna kategori avses främst massmedia och mediaproduktion genom t.ex. mediabyråer. Många former av media har till syfte att nå en publik. Det kan vara en bred publik, vilket gäller för massmedier. Eller så avgränsar man sig till en mindre grupp av specialister eller personer med särskilda intressen eller arbetsuppgifter.

Telekommunikation är en av 1900-talets stora genombrott. Egentligen uppkom fenomenet med långväga kommunikation långt tidigare, men det var under 1900-talet dessa tekniker verkligen förfinades. Tele i dagens betydelse omfattar främst röstsamtal via fasta eller mobila telefoner, men kan i en bredare betydelse även omfatta Internet och radiokommunikation för att nämna några.