Evenemang och Kultur

Här hittar du företag inom evenemang och kultur. Företagen är uppdelade i olika kategorier av evenemang och kulturella tillställningar.

Evenemang är ett begrepp som vanligtvis används för tillställningar av kommersiellt slag, t.ex. festivaler, karnevaler, konserter och stadsfester. Det vill säga en händelse som arrangeras kortvarigt till skillnad från löpande verksamhet.

Kultur kan definieras som livsmönster t.ex. språk, konst, värderingar och institutioner hos en grupp som överförs socialt mellan generationer. Kultur inkluderar beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moralisk uppfattning.